top of page
pexels-alexandr-podvalny-1008000.jpg

Het burn-out
vaccin

Jaar na jaar stijgen de burn-outcijfers onrustwekkend. Dat is niet alleen zo bij oudere werknemers, de procentuele toename is zelfs groter bij millennials. Er circuleren nogal wat misvattingen over de oorzaken van burn-out: het is een gevolg van een te hoge werklast, van het verdwijnen van de grens tussen werk en privé, alleen perfectionisten vallen eraan ten prooi… In alle verhalen die Gert Braeken professioneel beluisterde, herkende hij een gemeenschappelijke noemer: wanneer mensen door anderen niet worden gerespecteerd in hun persoonlijke waarden en ze missen de vaardigheden om hier gepast op te reageren, is de kans reëel dat ze burn-outklachten ontwikkelen.

In Het burn-outvaccin maakt hij zijn stelling duidelijk aan de hand van getuigenissen, ervaring, feiten en wetenschappelijk onderzoek en gaat hij op zoek naar een vaccin. Het blijkt dat bepaalde persoonlijkheidstypen er vatbaarder voor zijn dan andere, maar ook dat die wetenschap, meer zelfinzicht en bepaalde vaardigheden zoals betrokken confronteren, je kunnen wapenen tegen burn-out.

su burnout omslag-rgb.png

Gert Braeken is een psycholoog met meer dan 30 jaar ervaring in hr-consultancy. In de loop der jaren heeft hij meer dan 4000 mensen gescreend, gecoacht of getraind, waardoor hij snel patronen herkent in hun functioneren en hen goed kan inschatten op hun competenties, talenten, waarden en voorkeuren. Het burn-outvaccin is ontstaan vanuit een oprechte bezorgdheid om mensen met burn-outsymptomen te helpen én bedrijven de juiste preventietools in handen te geven om het welzijn op de werkvloer te verhogen.

bottom of page