top of page

WAT IS HET?

Het is een training van twee halve dagen, flexibel in te plannen, waarbij we coaches, managers en directieleden vaccineren tegen Burn-out en hen tools aanreiken in het managen van hun medewerkers en organisaties, aan de hand van 3 pijlers:

  •  Educatie wat Bo* is en wie er vatbaar voor is

  • Verhoging bewustzijn rond de eigen drijfveren, temperamenten en waarden, en deze van je team. Een systeem opzetten om deze kennis te integreren in het bestaande beleid.

  • Zelfregulatie bijbrengen en Leren “betrokken confronteren vanuit je waarden”. Het trainings- en vormingsbeleid verder afstemmen op structurele preventie

pexels-cottonbro-4098340.jpg

VOOR WIE?

Voor elke coach, manager en elk directielid die het fenomeen burn-out beter wil begrijpen, om er structureel een aanpak tegenover te stellen, die de organisatie duurzaam wapent tegen het langdurig uitvallen van medewerkers.

RESULTAAT

  • Een eigen Bo*-barometer, waarmee je jezelf en anderen kan screenen op Bo*-signalen

  • Inzicht in eigen gevoeligheid voor Bo*, via bewustzijn rond eigen drijfveren, temperamenten en waarden

  • Een set van vaardigheden om Bo* te voorkomen en anderen te ondersteunen  

  • Handvaten om een beleid op te zetten, dat langdurige afwezigheden helpt te voorkomen.

HOE?

Aan de hand van concrete voorbeelden ervaren deelnemers wat Bo* inhoudt, zowel voor hun mindset als voor hun lijf. Stap voor stap leren ze ontdekken wat de samenhang is tussen je eigen temperament en je eigen waarden en de relatie met je omgeving. Op die manier leren coaches, managers en directieleden een beleid op te zetten, die de opgedane kennis systematisch helpt in te zetten. Op die manier krijgt het preventiebeleid meer vorm en kan er meer gericht worden op de essentie om langdurige afwezigheden te voorkomen. Naast deze zelfkennis leert de participant zichzelf effectief te managen en krijgt hij vaardigheden aangeleerd om op te komen voor zichzelf en voor zijn waarden.

bottom of page