top of page
bergen.png

training medewerkers

WAT IS HET?

Het is een training van twee halve dagen, flexibel in te plannen, waarbij we medewerkers vaccineren tegen Burn-out aan de hand van 3 pijlers:

  • Educatie wat Bo* is en wie er vatbaar voor is

  • Verhoging bewustzijn rond de eigen drijfveren, temperamenten en waarden

  • Zelfregulatie bijbrengen en Leren  “betrokken confronteren vanuit je waarden”

pexels-artem-beliaikin-1319795.jpg

VOOR WIE?

Voor iedereen die meer zicht wil krijgen op het fenomeen Bo* en zichzelf wil versterken of andere wil ondersteunen in hun struggle tegen Bo*

RESULTAAT

  • Een eigen Bo*-barometer, waarmee je jezelf en anderen kan screenen op Bo*-signalen

  • Inzicht in eigen gevoeligheid voor Bo*, via bewustzijn rond eigen drijfveren, temperamenten en waarden

  • Een set van vaardigheden om Bo* te voorkomen en anderen te ondersteunen  

HOE?

Aan de hand van concrete voorbeelden ervaren deelnemers wat Bo* inhoudt, zowel voor hun mindset als voor hun lijf. Stap voor stap leren ze ontdekken wat de samenhang is tussen je eigen temperament en je eigen waarden en de relatie met je omgeving. Op die manier leren deelnemers grip krijgen op wat ze zelf kunnen doen, om hun energie op peil te houden. Naast deze zelfkennis leert de participant zichzelf effectief te managen en krijgt hij vaardigheden aangeleerd om op te komen voor zichzelf en voor zijn waarden.

bottom of page