top of page
pexels-alexandr-podvalny-1008000.jpg

Het burn-out
vaccin

Een innovatieve, efficiënte methode om burn-out te voorkomen of aan te pakken

About

Gert Braeken is een psycholoog met meer dan 30 jaar ervaring in hr-consultancy. In de loop der jaren heeft hij meer dan 4000 mensen gescreend, gecoacht of getraind, waardoor hij snel patronen herkent in hun functioneren en hen goed kan inschatten op hun competenties, talenten, waarden en voorkeuren. 

Het vaccin

HEt VACCIN

Samen met medecoaches/trainers Anna en Dorian van het Embodied Change Institute hebben we een vaccin ontwikkeld, een basistraining met twee shots,  waarin we aan de ene kant mensen bewust maken van hun profiel en van hun waarden. Zo weten ze of ze een verhoogd risico lopen op burn-out. Tijdens het tweede vaccinatieshot leren we vaardigheden aan, waardoor mensen beter in staat worden om op te komen voor hun waarden en andere oplossingen leren in te zetten, zodat ze burn-out kunnen voorkomen. We zetten die medewerkers thuis en in organisaties op weg om de risico’s op het krijgen van een burn-out sterk te verlagen en voorzien praktische oefeningen , die inwerken op zowel mentale als fysieke processen. In de voorgestelde aanpak combineren we elementen uit de geweldloze communicatie van Marshall Rosenberg met de cognitieve gedragstherapie, en voorzien een kennismaking met embodied oefeningen.
 
Belangrijk om te weten: deze aanpak heeft ook een helende werking wanneer je al in een burn-out zit of al stevige symptomen ondervindt. Hij helpt je om stap voor stap weer controle te krijgen over je leven, zodat je zelf weer in de driver’s seat komt en je je eigen energie weer actief kan managen. In het vaccin zijn drie grote onderliggende processen terug te vinden:
  • Bewustzijn verhogen van jezelf in al je facetten.
  • Tools en strategieën hanteren om anders te leren omgaan met de bestaande situatie of blokkade.
  • Vertrouwen en durf ontwikkelen om aan de slag te gaan. 

Training medewerkers

Een training van twee halve dagen, flexibel in te plannen, waarbij we medewerkers vaccineren tegen Burn-out 

Een training van twee halve dagen, flexibel in te plannen, waarbij we coaches, managers en directieleden vaccineren tegen Burn-out en hen tools aanreiken in het managen van hun medewerkers en organisaties.

Training coaches / managers / directies.

ROADSHOW
‘Burn-out vaccin’

Vanaf september 2022 gaan we on the road met het Burn-outvaccin. Een boekpresentatie, strategische workshop, panelgesprek, lezing... Dit alles maken we graag op maat van uw organisatie.

Team Workshop waarden

Workshop van een halve dag om leden van teams veilig en spelenderwijs elkaar beter te leren kennen, om de samenwerking te intensifiëren. Door gebruik te maken van het waardensysteem van Schwartz, leren deelnemers zich kwetsbaarder op te stellen

Value based 360 Development Center

Individueel development center van twee halve dagen, waarin drie elementen worden gecombineerd:

Halve dag

Development center met twee business cases: Strategie en people management. Je krijgt een stand van zaken op de twee belangrijkste managementcompetenties

Halve dag

  • Waarden oriëntatie: op basis van het Europees waardenonderzoek van Schwartz breng je je persoonlijk waarden kader in kaart

  • 360 feedback: Via een anonieme competentiegerichte bevraging van verschillende groepen van collega’s, krijg je waardenvolle en rijke feedback

Contact
bottom of page